FUSO authorized dealer:
Yue Ye Motors Corporation

Address: No.158, Zhongyuan Rd., Zhongli Dist., Taoyuan City 32068, Taiwan (R.O.C.)
TEL: +886-3-462-6588
FAX: +886-3-451-3223
Link:http://fuso.truck-bus.com.tw/